4061 Anamnese en onderzoek na verwijzing € 90

4050 screening bij directe toegang logopedie € 25

4054 Anamnese en onderzoek na screening € 90

4102 eenmalig onderzoek met beknopte reportage van max. 1 A4 € 90

4000 individuele zitting reguliere logopedie € 45

4001 individuele zitting reguliere logopedie met toeslag aan huis € 70

4003 individuele zitting reguliere logopedie met toeslag zorginstelling € 70

4010 telefonische zitting €45

4011 instructie/overleg met ouders/verzorgers van de patiënt €45

4315 lange zitting logopedie voor een aantal specifieke aandoeningen € 90

4313 overleg met derden per 30 minuten € 45

4314 verslaglegging aan derden per 30 minuten € 45

Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak € 38

Logopedie zit in het basispakket van de zorgverzekering.  Voor logopedie heeft u dus geen aanvullende verzekering nodig. De logopedie behandeling gaat wel ten koste van uw eigen risico. Voor 2020 is het verplichte eigen risico €385,-. Uw eigen risico kan ook hoger zijn als u daar bij het afsluiten van uw verzekering voor hebt gekozen.

Voor mensen onder de 18 jaar geldt geen eigen risico. De kosten voor logopedie bij kinderen worden dus niet met uw eigen risico verrekend.

Wanneer u een naturapolis heeft, worden de kosten direct bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.
Bij een restitutiepolis wordt de nota aan uzelf gestuurd.  Deze nota moet u zelf voldoen. De kosten kunt u bij uw zorgverzekeraar declareren

Onze praktijk heeft er voor gekozen om niet met alle zorgverzekeraars een contract af te sluiten.

Wanneer u verzekerd bent bij een verzekeraar waar wij onverhoopt geen contract mee hebben kunt u bij uw eigen verzekeringsmaatschappij navragen welk deel van de kosten door hen wordt vergoed. U krijgt dan 1 x per maand een rekening van ons welke binnen 2 weken dient te worden voldaan.

Zorgverzekeraars waarmee een contract is afgesloten zijn: Zorg en Zekerheid,  Menzis en DSW. Alle labels vallende onder deze hoofdverzekeraars zijn hierin meegenomen.