Logopedie zit in het basispakket van de zorgverzekering.  Voor logopedie heeft u dus geen aanvullende verzekering nodig. De logopedie behandeling gaat wel ten koste van uw eigen risico. Voor 2020 is het verplichte eigen risico €385,-. Uw eigen risico kan ook hoger zijn als u daar bij het afsluiten van uw verzekering voor hebt gekozen.

Voor mensen onder de 18 jaar geldt geen eigen risico. De kosten voor logopedie bij kinderen worden dus niet met uw eigen risico verrekend.

Wanneer u een naturapolis heeft, worden de kosten direct bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.
Bij een restitutiepolis wordt de nota aan uzelf gestuurd.  Deze nota moet u zelf voldoen. De kosten kunt u bij uw zorgverzekeraar declareren

Onze praktijk heeft er voor gekozen om niet met alle zorgverzekeraars een contract af te sluiten.

Wanneer u verzekerd bent bij een verzekeraar waar wij onverhoopt geen contract mee hebben kunt u bij uw eigen verzekeringsmaatschappij navragen welk deel van de kosten door hen wordt vergoed. U krijgt dan 1 x per maand een rekening van ons welke binnen 2 weken dient te worden voldaan.

Zorgverzekeraars waarmee een contract is afgesloten zijn:

Zorg en Zekerheid/VRZ, Achmea, VGZ, CZ, Menzis en DSW. Alle labels vallende onder deze hoofdverzekeraars zijn hierin meegenomen. 

Beste cliënten, beste ouders, Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en hebben besloten de praktijk tot 28 april te sluiten. De cliënten van Marion van Schooten en Bibiane Kortekaas kunnen logopedische behandeling krijgen via Telelogopedie.  Mocht u ons willen bereiken of een afspraak willen maken, kunt u altijd bellen op 071- 5322892 of even mailen naar mvanschooten@logopediestevenshof.nl of praktijk@logopediekortekaas.nl

Wij hopen u in goede gezondheid weer te zien in Mei!
Met vriendelijke groet,
Marion van Schooten, logopedist
Bibiane Kortekaas, logopedist