Ouderverenigingen

  • www.fvo.nl
    Federatie van ouder verenigingen
  • www.balansdigitaal.nl
    Balans is een vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen, waaronder ADHD, dyslexie en PDD-NOS. Balans informeert, behartigt belangen en realiseert lotgenotencontact.

Autisme en aan autisme verwante stoornissen:

  • go.to/pdd-nos
    Op deze website vindt u uitgebreide informatie over de verschillende aspecten van het leven met kind met een aan autisme verwante stoornis.

Startpagina’s:

Collegapraktijk in Zoeterwoude