Verwijzing

Voor behandeling in onze praktijk heeft u een verwijzing nodig van  huisarts, medisch specialist, tandarts, orthodontist of  jeugdarts. Deze verwijzing moet u op de eerste afspraak bij u hebben, anders kan de afspraak niet bij uw verzekeraar gedeclareerd worden.

Identificatieplicht

Als u medische zorg nodig heeft, moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener. Bijvoorbeeld in het ziekenhuis of bij uw tandarts. De legitimatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. U kunt zich identificeren bij een zorgverlener met een geldig Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument.

Ouders moeten voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte.

De zorgaanbieder controleert met uw identiteitsbewijs of u degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort. Uw zorgverlener legt de soort en het nummer van uw identiteitsbewijs vast in de administratie. Een kopie of scan maken mag niet. Kunt u de zorgverlener geen identiteitsbewijs laten zien? Dan kan zij de kosten van uw behandeling niet declareren bij een zorgverzekeraar. De zorgverlener moet alle kosten van de medische behandeling dan op u verhalen. Deze kosten kunnen aanzienlijk zijn. De zorgverlener zal meestal een betalingsregeling met u moeten treffen. Bron: rijksoverheid.nl

Aanpak in stappen

  • Intake : kennismaking en hulpvraag
  • Onderzoek : volgens observaties en gestandaardiseerde testmethodes
  • Behandeling : de duur van de behandeling varieert van enkele weken tot een aantal maanden
  • Nazorg : periodieke controle en indien nodig doorverwijzing naar andere specialisten